USLUGE

Lipa osim proizvodnje namještaja specijalizirala se i za uređenje interijera. Uslugu uređenja interijera radi naš tim.

KAKO IZGLEDA PROCES UREĐENJA INTERIJERA?

Naizgled sve je vrlo jednostavno, a sastoji se od tri faze u realizaciji.

Prva faza – postavljanje zahtjeva

Klijent poželi uređenje i stupa u kontakt s nama. Naš arhitekt razgovara s klijentom, definira početne uvjete i obavlja izbor osnovnog stila uređenja naravno u skladu s ukusom i potrebama klijenta.

Kompjuterski projektiramo osnovu objekta na kojoj planiramo realizaciju projekta. Arhitekt u suradnji s klijentom radi izbor osnovnih elemenata uređenja, boju i vrstu dekorativne tkanine elemenata (stolica, fotelja, separea, boje zidova i …) i osnovne crte uređenja.

Druga faza – projektiranje

Arhitekt projektira najbolja rješenja koja će zadovoljiti moderne linije interijera sa zahtevom i ukusom klijenta. Moderna tehnologija dolazi do izražaja, a sam proces projektiranja paralelno pruža mogućnost 3D prikaza rada na uređenju. Na taj način arhitekt realizira pripremu za treću fazu ili prezentaciju rada klijentu.

Treća faza – prezentacija

Arhitekt klijentu prezentira napravljeni projekt, međusobno razgovaraju i definiraju korekcije ukoliko postoji potreba za njima. Nakon zaključenja projekta arhitekt formira nalog našoj proizvodnji i realizacija uređenja interijera počinje.

Projektiranjem uređenja interijera, arhitekt prostoru daje dušu, a proizvodi naše tvrtke željeni sjaj.